Povabilo k vključitvi v Štipendijski sklad UP

Vse zainteresirane organizacije vabimo, da se vključijo v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem

Z željo po čim večjem prenosu znanja med univerzo in širšim družbenim okoljem ter povečani možnosti vključitve na trg dela najbolj perspektivnih študentov UP, vam predstavljamo Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.

Štipendijski sklad UP (sklad) deluje že enajsto leto in temelji na partnerstvu med univerzo, občinami in gospodarstvom. Sklad upravlja z namenskim premoženjem, ki ga prispevajo vlagatelji.

Namen sklada je ponuditi delodajalcem najboljši in najbolj perspektiven kader, študentom pa zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že v času študija in s tem odpreti nove možnosti za zaposlitev. Iz naslova sklada je bilo do sedaj podeljenih že več kot 400 štipendij.

Trenutno potekajo srečanja med študenti in potencialnimi delodajalci. V kratkem bodo podeljene prve štipendije! Pridružite se nam, ne bo vam žal!

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki: 05/ 611 76 36 ali preko e-naslova: blanka.palcic@upr.si.

Vloga za vključitev v Štipendijski sklad UP

Pravilnik Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem