Peti korak: SPREMLJAJ SVOJO USPEŠNOST IN SE UČI IZ IZKUŠENJ