Raziskovanje in razvoj

Aktualno

8 NAJVEČJIH USPEHOV UP OBDOBJU ZADNJIH 10-TIH LET (2011-2019):

InnoRenew CoE – največji raziskovalni projekt v Sloveniji

UP je skupaj z drugimi partnerji ustanovila center odličnosti na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. Center zaposluje 58 oseb, med njimi je 44 vrhunskih raziskovalcev iz 14 držav, ki razvijajo inovativne in interdisciplinarne postopke za modifikacijo lesa ter restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje.

InnoRenew CoE sofinancirata Evropska unija iz okvirnega programa Obzorje 2020 (H2020 WIDESPREASD-2-Teaming: #739574) in Republika Slovenija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

8ECM – Evropski kongres matematike

UP se je uspešno potegovala za organizacijo 8. Evropskega kongresa matematike (8ECM), ki bo potekal od 5. do 11. julija 2020 v Portorožu.

Največjega dogodka leta na področju matematike se bo udeležilo od 1500 do 2000 raziskovalcev in doktorskih študentov z različnih koncev Evrope in sveta.

8ECM bo globalno zbirališče številnih izobraževalnih ustanov, organizacij, založb in podjetij, ki iščejo bodoče sodelavce ali raziskovalno sodelovanje.

Sodelovanje z Moskovsko državno univerzo Lomonosov

Moskovska državna univerza Lomonosov je skupaj z UP ustanovila podružnico Zavod Lomonosov Koper. Glavni namen zavoda je izobraževanje in spodbujanje gospodarskega sodelovanja med evropskimi državami in Rusijo.

Objavljanje vrhunskih znanstvenih revij

UP je okrepila svojo založniško dejavnost. Ars Mathematica Contemporanea (AMC) je najuspešnejša revija univerze. AMC se na seznamu slovenskih znanstvenih revij na portalu SCImago Journal and Country Rank od leta 2014 uvršča na prvo mesto. Leta 2011 je bila uvrščena na seznam revij, ki jih je indeksiral SCI. Od leta 2013 objavljanje revije sofinancira ARRS. AMC izdaja UP v sodelovanju s Slovenskim društvom za diskretno in uporabno matematiko, z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko.

Dve drugi reviji, ki ju izdaja UP, sta Revija za elementarno izobraževanje in Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal, sta indeksirani v bazi SCOPUS.

Priznanje »Global Top 25 Performers«

Na področju internacionalizacije je UP dosegla in presegla svoje strateške cilje. UP si intenzivno prizadeva za večjo prepoznavnost v mednarodnem okolju. Krepitev odprtosti, dostopnosti in sodelovanja z mednarodnimi partnerji je omogočila UP, da vključi večje število tujih strokovnjakov v učne procese in raziskovanje ter ponudi študijske programe tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Tovrstna prizadevanja so pripeljala do večjega števila pridobljenih mednarodnih financiranj ter naraščajočega števila tujih študentov. Uspeh je potrdilo tudi ocenjevanje U-Multirank, po katerem je UP leta 2019 v kategoriji mednarodno usmerjenih programov uvrščena med »Global Top 25 Performers«.

Znanstvena odličnost

Številne nagrade in priznanja, ki so jih prejeli zaposleni na UP, potrjujejo njeno znanstveno odličnost. Med najbolj priznanimi nacionalnimi nagradami s področja znanosti (2011-2019) so tri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, tri Zoisova priznanja in nagrade ambasadorja znanosti Republike Slovenije.

Povečalo se je tudi število znanstvenih publikacij in njihovih citatov, ki so jih pripravili raziskovalci UP. Rast znanstvene produktivnosti se izkazuje tudi v številu objav v mednarodnih revijah, uvrščenih v indekse citiranosti SCI, SSCI in A&HCI, ki se je od 120 v letu 2011 povzpelo na 235 v letu 2018.

Infrastruktura

UP je povečala nastanitvene kapacitete za študente ter povečala in izboljšala prostore za akademsko in raziskovalno delo.

Univerza je zaradi uspehov pri pridobivanju projektov lahko investirala v najboljšo raziskovalno opremo, ki omogoča vrhunsko raziskovalno in pedagoško delo. Skupna vrednost raziskovalne opreme, pridobljene v zadnjih petih letih, presega 4,5 milijona evrov.

Povečanje interdisciplinarnih dejavnosti

Del nedavnih uspehov UP je mogoče pripisati povečanemu sodelovanju znotraj fakultet in med njimi. Z doktorskimi projekti, posebej zasnovanimi za združevanje različnih ved, se je začelo krepiti sodelovanje med fakultetami, spodbujati inovacije in odpirati nove vpoglede. To intersdisciplinarno delo podpirajo nacionalni in mednarodni projekti, ki združujejo različne vede in v iskanju novega znanja med seboj povezujejo raziskovalne organizacije, industrijo in združenja ter druge deležnike.

Vloga UP v mednarodnih projektih se je od leta 2011 postopoma krepila z vse večjim številom oddanih projektnih prijav, pridobljenih projektov in projektov, pri katerih je UP vodilni partner. UP vsako leto organizira od 10 do 15 mednarodnih konferenc in delavnic, na katerih združuje regijske, nacionalne in mednarodne partnerje.