O nas

Preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega okolja predstavlja Karierni center Univerze na Primorskem (KC UP)  dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri študijskem procesu, osebni in profesionalni rasti naših uporabnikov ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, tj. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.

Dejavnosti kariernega centra so namenjene:

 • dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija,
 • študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja, usmerjenega v širitev kompetenc in usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela ter vključevanja v vseživljenjsko šolo,
 • zaposlenim na univerzi in drugim željnim novega znanja ter
 • širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov vseživljenjskega učenja ter pripravo tržnih analiz

Dejavnosti Kariernega centra so dostopne vsem, ne glede na spol, etnično pripadnost, veroizpoved ali invalidnost. Glej Etični kodeks, Načrt integritete Načrt za enakost spolov Univerze na Primorskem. (Glej: https://www.upr.si/si/o-univerzi/integriteta-in-etika/). 

Preberi več o naših aktivnostih in projektih

Na Univerzi na Primorskem varujemo osebne podatke in spoštujemo evropske in slovenske veljavne predpise ter mednarodne standarde. Več si lahko preberete tukaj.

Področja delovanja KC UP so:

 • celostni program vodenja osebne kariere (osebno in poslovno svetovanje),
 • programi vseživljenjskega učenja KC UP (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja),
 • razvojno-raziskovalna dejavnost na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije,
 • Alumni UP: okrepitev vloge diplomantov kot ambasadorjev univerze,
 • umestitev vsebin karierne orientacije v kreditni sistem,
 • skrbništvo Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem,
 • tržna, informacijska in promocijska dejavnost.

 Projekti Kariernega centra UP

2011 - 2013, Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela

2013 - 2015, UP univerzitetni karierni center

2015 - 2020, UP Karierni center za vseživljensko učenje in karierno orjentacijo

2022 -2023, Projekt Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP (kratek naziv: UP osebnostna rast)