Namen razvoja VŽU je opolnomočenje naših uporabnikov s specifičnimi znanji, veščinami in spretnostmi, zaradi česar bodo bolj zaposljivi. Stalno pridobivanje dodatnih kompetenc v KC UP razumemo kot neprecenljivo dodano vrednost osebnega in profesionalnega razvoja.

Karierni center Univerze na Primorskem, skupaj z ostalimi članicami univerze ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja. Preko različnih programov strokovnega usposabljanja in delov študijskih programov, poletnih šol, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnost pridobivanja dodatnih znanj in spretnosti različnim skupinam deležnikov. Več si lahko preberete v opisu Vseživljenjske šole KC UP ali v Katalogu ponudbe VŽU na UP za leto 2019, ki je dostopen na povezavi http://www.hippocampus.si/ISSN/2670-5141/2019-2020.pdf

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE NA KC UP

Vseživljenjsko učenje je v današnji družbi zaradi potrebe trga in iskalcev zaposlitve bistvenega pomena za dograjevanje ali nadgrajevanje kompetenc in pripomore, da se posamezniki lahko opremijo s specifičnimi znanji, veščinami in spretnostmi, zaradi česar so v svojem nastopu na trgu dela bolj konkurenčni in v precejšnji prednosti.

Ponudba je namenjena študentom, diplomantom in zaposlenim na UP ter ostalim, ki bi si želeli pridobiti dodatne kompetence. Svojo dejavnost ponujamo tudi dijakom, pred katerimi je še zelo pomembna odločitev o njihovi karierni poti.

Ponudba vseživljenjskega učenja na KC UP je namenjena pridobivanju komplementarnih kompetenc uporabnikov. Zasnovana je tako, da celostno vodi uporabnika od trenutka, ko se zave potrebe po definiranju svojega poslanstva preko individualnega svetovanja in lastne rasti, opremljenosti s potrebnimi kompetencami in pridobivanja dodatnih znanj in veščin, do uspešnega vstopa na trg dela ali uspešno izpeljanega zavoja na že prej začeti karierni poti. V vsakem primeru je naš cilj zadovoljen in na karierni poti uspešen posameznik.