Festinno: Uresniči svoje sanje

  26.05.2021
  11:00/11:45
  Delavnice
  Brezplačno

Udeleženci delavnice se bodo naučili prepoznati svoja močna področja in svoje interese za prihodnost in karierno pot. Preko ugotavljanja izraženosti lastnih osebnostnih lastnosti, kariernih usmeritev in praktične vaje na skuša posameznik na delavnici prepoznati, kaj rad počne, kaj ga zanima, v čem je dober in kako lahko svoje potenciale uporabi pri vključevanju v delovno okolje. Udeleženeci bodo na delavnici: spodbudili razmišljanje o izraženosti sedmih generalnih osebnostnih lastnosti (samoučinkovitost, ekstravertnost, ciljna usmerjenost, življenjska naravnanost, empatija in lokus kontrole), spodbudili razmišljanje o možnih kariernih načrtih, preko pogovora in praktičnih vaj pa bodo razvili sposobnosti samoopazovanja in samorefleksije.

Prijava je mogoga preko spletne strani Festinna TUKAJ.

Za uspešno sodelovanje na delavnici je priporočljivo predhodno rešiti V-OPR vprašalnik (vprašalnik osebostnega in profesionalnega razvoja), dostopen TU.

Pri reševanju vprašalnika vas prosimo, da poleg svojega e-naslova za povratno informacijo, zapišete tudi oznako: Festinno.