Erasmus za mlade podjetnike

Priložnost za usposabljanje ter nabiranje podjetniških veščin  in znanj za tvojo podjetniško ali profesionalno kariero

Evropska komisija je pred več kot 10 leti ustanovila nov program “Erasmus za mlade podjetnike”, ki bodočim in mladim podjetnikom ponuja možnost 1-6 mesečnega usposabljanja s ciljem, da si pridobijo potrebna podjetniška znanja in veščine pri uveljavljenih in izkušenih podjetnikih v tujini ter jim tako omogočijo boljši zagon ali obstoj njihovega podjetja.

Pogoj za sodelovanje mladih v programu je izdelan poslovni načrt in življenjepis, ki sta obvezni prilogi k elektronski prijavi v program. V programu lahko sodelujejo tudi študentje, ki imajo svojo podjetniško idejo opredeljeno v poslovnem načrtu in jo želijo v prihodnosti uresničiti v okviru lastnega podjetja. Starostne omejitve ni!

Več informacij kako pristopiti k prijavi v program Erasmus za mlade podjetnike je dostopnih na uradni spletni strani programa: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php ter na spletni strani projekta “OPEN EYE”: http://www.open-eye.net/, v katerem sodeluje Univerza na Primorskem, ki že 10 let deluje kot posredniška organizacija programa in omogoča mladim ali bodočim podjetnikom sofinanciranje usposabljanj pri izkušenih podjetnikih v tujini.

Kontaktna oseba za več informacij:
Sebastjan Rosa
Univerza na Primorskem
Center za razvoj in prenos znanja
e-naslov: sebastjan.rosa@upr.si
tel.: 05 663 77 87