Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada UP za študijsko leto 2019/2020

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE iz Štipendijskega sklada UP za študijsko leto 2019/2020.

Vabimo vse kandidate ali študente, ki bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje Univerze na Primorskem, da se prijavijo in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Prijavite se do 10.10.2019 in si povečajte možnosti pri študiju!

Za pomoč pri prijavi smo vam na voljo na Kariernem centru Univerze na Primorskem. 

Kontakt: tel: 05/ 611 76 36 ali 05/ 611 76 33, e-naslov: kariernicenter@upr.si

**********************************************************************************************************************

PUBLIC CALL TO OBTAIN SCHOLARSHIPS from the Scholarship Fund of the UP for the academic year 2019/2020.

The University of Primorska invites all candidates or students which will be enrolled in 1 st, 2nd or 3 rd level of study programs at University of Primorska in academic year of 2019/2020 to apply at this public call and express interest in joining the Fund.

Sign up until October 10, 2019 and increase your study opportunities!

For help with registration we are available at the Career Center of the University of Primorska.

Contact: phone: 05/ 611 76 36 or 05/ 611 76 33, e-mail: kariernicenter@upr.si