Karierni center Univerze na Primorskem je v sredo, 4. marca 2020, študente predvsem študijskih programov UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), popeljal na obisk v delovno okolje podjetja Lek d.d. v Ljubljani.

V Lek d.d. razvijajo, izdelujejo in tržijo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. Podjetje je vpeto v Novartisovo organizacijsko strukturo in generično divizijo mreže Sandoz.

V okviru obiska so gostitelji pripravili predstavitev širokega spektra področij in strokovnjakov, ki delajo pri njih. Podjetje je predstavila dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja strateških programov.

Sledile so predstavitev Razvojnega centra Slovenije s strani Žige Perka (Head Continuous Performance Improvement) ter predstavitev razvoja generičnih zdravil - fizikalna perspektiva- v izvedbi dr. Boštjan Markun (Leading Scientist). V nadaljevanju je finančno področje predstavil David Špehar (Site Finance Head Prevalje), področje informacijske tehnologije Gašper Babič (IT Program & Project Manager for Global Quality Programs) in računovodstva Primož Špacapan (Fixed Asset Accounting Manager). Vsi so opisom področja in delovnih nalog dodali tudi opise lastnih kariernih poti.

Predstavitvam je sledilo mreženje ob kavici in slaščicah, kjer so imeli študenti možnost neposrednega pogovora z zaposlenimi in za izmenjavo mnenj in informacij.

Zahvaljujemo se našim gostiteljem iz Lek d.d. za gostoljubje in vse informacije, s katerimi so nas opremili in nam tako dovolili pobližje pogledati v svoje delovno okolje.

V prihodnje načrtujemo tudi vpogled v same procese dela v podjetju, zato sledite objavam KC UP.
Ogledi laboratorijev potekajo namreč v manjših skupinah, zatorej bodo mesta za obisk omejena.