Blanka Palčič

Blanka se je po zaključku študija na UL FPP in UP FM usmerila v izobraževalne vode, kar jo je spodbudilo v nenehno izobraževanje, kot pravi ona - vseživljenjsko učenje. Tako je opravila vrsto dodatnih izobraževanj in usposabljanj, med njimi:

- program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol na UL FF in Pedagoško-andragoško izobraževanje na UP PEF,

- dopolnilno izobraževanje za poučevanje računalništva in poslovne informatike v osnovni in srednji šoli,

- temeljni program usposabljanja za mentorje PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle, usposabljanje za programe UŽU (Most do izobrazbe in Izobraževanje podeželja),

- program usposabljanja za vodje in mentorje študijskih krožkov.

Več kot 10 let je delala na področju izobraževanja odraslih, kjer se je srečevala z različnimi udeleženci, vodila mentorsko skupino programa PUM in študijske krožke, poučevala računalništvo in informatiko, vodila začetniške tečaje italijanskega jezika ter izvajala učno pomoč. Po rojstvu prve hčere se je odločila za spremembo področja dela in se tako zaposlila na Centru EMUNI in nadalje po ustanovitvi leta 2009 na EMUNI Univerzi. Tako je spoznala mednarodni vidik in področje visokega šolstva, saj je s svojim delom v službi za študijske dejavnosti sodelovala v postopkih za priglasitev prvih študijskih programov Evro-Sredozamske univerze. Poleg podpore k študijski dejavnosti je skrbela za prijavo in izvedbo mednarodnih projektov, poletne in doktorske šole ter Research Souk konference.

Leta 2010 je svojo karierno pot nadaljevala na Univerzi na Primorskem, kjer je poleg dela v Sektorju za izobraževanje in kakovost in VPIS UP prevzela koordinacijo projekta za vzpostavitev kariernega centra. Tovrstni projekt je prerasel v ustanovitev Kariernega centra Univerze na Primorskem, centra za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo leta 2015.

Svetovalno delo je bil od vedno njen velik izziv, zato se je odločila, da svoje znanje nadgradi z vključitvijo v Formalno izobraževanje za pridobitev naziva svetovalec realitetne terapije na Evropskem Inštitutu za Realitetno terapijo.

V letu 2015 je zaključila tudi Modularno usposabljanje kariernih svetovalcev in usposabljanje Choice Coaching. Trenutno se izobražuje v programu Propedevtika na Sigmund Freud Univerzi in si prizadeva zaključiti študij psihoterapije.

Poleg vodenja kariernega centra si prizadeva za kvaliteten razvoj svetovalne dejavnosti na centru. Meni, da so poglobljena svetovanja nujna podpora za vse, ki se odločajo na svoji profesionalni in življenjski poti.

Ob zapisani profesionalni poti in družini, saj je mama dveh hčera, se ukvarja tudi z umetnostjo. Sodelovala je na ex temporah in različnih likovnih razstavah ter organizirala kreativne delavnice. Ilustrirala je Mavrične pesmi za otroke in sodelovala pri številnih projektih za mlade (Mladi in mediji, Most med generacijami…). Zaključila je tudi nižjo glasbeno šolo in vse od zaključka fakultete sadeluje v glasbeni skupini, kjer igra bas kitaro ali električni klavir.