Boštjan Lešnik

Boštjan ima dolgoletne izkušnje iz mladinskega sektorja, kjer se je uveljavljal že v študentskih letih in na ta način pridobil veliko znanja, spretnosti in veščin. Po izobrazbi je diplomirani zgodovinar, kar mu omogoča široko razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni kot na mednarodni ravni. Na UP se je naprej zaposlil kot sodelavec za področje obštudijskih dejavnosti in kasneje svojo pot nadaljeval v Službi za podobo UP.

Z vzpostavitvijo Študentske točke UP je dobil priložnost, da svoje poznavanje univerzitetnega okolja in študentskih vprašanj prenaša med študente in druge. Poleg navedenega se aktivno vključuje tudi na druga področja delovanja KC UP in v ekipo vnaša moški pogled.