Štipendijski sklad UP

Štipendijski Sklad Univerze na Primorskem upravlja z namenskim premoženjem, ki ga v sklad prispevajo vlagatelji sklada (univerzitetne, delodajalske in druge organizacije ter donatorji). Sklad temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom.

Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših  študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj po zaključku študija. S tem prispeva sklad k olajšanemu prehodu na trg dela. 

Kako se vključiti v sklad? V sklad se lahko vključijo vse delodajalske in druge organizacije, ki želijo vložiti namenska sredstva v sklad in štipendirati najbolj perspektivne študente UP. Partnerji izrazijo svoj interes s prijavo na Javni poziv za delodajalce v začetku tekočega študijskega leta oziroma Vlogo za vključitev v sklad, ki je možna tekom celega leta. 

Kako pridobiti štipendijo? Študenti oziroma kandidati oddajo prijavo na javni poziv, ki je objavljen v začetku tekočega študijskega leta. Merila za vključitev študentov v sklad so podrobneje opisana v 11. členu Pravilnika Štipendijskega sklada UP, vendar študenti bodite pozorni, saj so kategorije na podlagi katerih pridobite točke naslednje: povprečna ocena, znanje tujih jezikov, obštudijske dejavnosti in mednarodne izkušnje.

Za več informacij pokličite na Karierni center Univerze na Primorskem.

Besedilo Javnega poziva delodajalskim organizacijam za vključitev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem za študijsko leto 2017-2018 je dostopno tukaj:

Besedilo Javnega poziva za pridobitev štipendije iz Štipendijskega skada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2017-18 je dostopno tukaj: