Štipendijski sklad UP

Štipendijski Sklad Univerze na Primorskem upravlja z namenskim premoženjem, ki ga v sklad prispevajo vlagatelji sklada (univerzitetne, delodajalske in druge organizacije ter donatorji). Sklad temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom.

Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših  študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj po zaključku študija. S tem prispeva sklad k olajšanemu prehodu na trg dela. 

Pravilnik je dostopen tukaj.

VKLJUČITEV DELODAJALCEV V ŠTIPENDIJSKI SKLAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM

V sklad se lahko vključijo vse delodajalske in druge organizacije, ki želijo vložiti namenska sredstva v sklad in štipendirati najbolj perspektivne študente UP. Partnerji izrazijo svoj interes s prijavo na Javni poziv za delodajalce v začetku tekočega študijskega leta oziroma z Vlogo za vključitev v sklad, ki je možna tekom celega leta.

Za več informacij pokličite na 05/ 611 76 36 ali 05/ 611 76 33, e-naslov: kariernicenter@upr.si

PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

Študenti oziroma kandidati oddajo prijavo na javni poziv, ki je objavljen v začetku tekočega študijskega leta. Merila za vključitev študentov v sklad so podrobneje opisana v 11. členu Pravilnika Štipendijskega sklada UP, vendar študenti bodite pozorni, saj so kategorije na podlagi katerih pridobite točke naslednje: povprečna ocena, znanje tujih jezikov, obštudijske dejavnosti in mednarodne izkušnje.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

POZIV ZA ŠTUDENTE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 SE JE ZAKLJUČIL!

Kandidati in študenti so se lahko prijavili do 10.10.2019. Besedilo razpisa in vlogo najdete tukaj!

Za več informacij pokličite na Karierni center Univerze na Primorskem.