Vseživljenjsko učenje

Namen razvoja VŽU je opolnomočenje naših uporabnikov s specifičnimi znanji, veščinami in spretnostmi, zaradi česar bodo bolj zaposljivi. Stalno pridobivanje dodatnih kompetenc v KC UP razumemo kot neprecenljivo dodano vrednost osebnega in profesionalnega razvoja.

Karierni center Univerze na Primorskem, skupaj z ostalimi članicami univerze ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja. Preko različnih programov strokovnega usposabljanja in delov študijskih programov, poletnih šol, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnost pridobivanja dodatnih znanj in spretnosti različnim skupinam deležnikov.

Pri ponudbi vseživljenjskega učenja Karierni center Univerze na Primorskem sodeluje s sorodnimi organizacijami in z gospodarstvom. Več si lahko preberete v opisu Vseživljenjske šole KC UP ali v Katalogu ponudbe VŽU na UP za leto 2019, ki je dostopen na povezavi http://www.hippocampus.si/ISSN/2670-5141/2019-2020.pdf