KAKO SE PREDSTAVIM DELODAJALCEM? KREIRANJE CV, SPREMNEGA PISMA in PRIPRAVA NA ZAPOSLITVENI RAZGOVOR

Ali znam napisati učinkovit življenjepis? Kako naj pritegnem delodajalca z motivacijskim pismom? Kaj pa zaposlitveni razgovor?

Vse to in še več vam ponujamo v sklopu delavnic z imenom VSTOPI NA TRG DELA

Čeprav vem, kaj želim v življenju početi, imam težave pri temu, kako naj to predstavim drugim. Kako naj na kratko povem kdo sem in kaj si želim v življenju početi (elevator pitch)? Kako se predstaviti v določeni situaciji (CV oz. karierna vizitka)? Kako razmišljajo delodajalci?

Odgovore na ta in druga vprašanja bomo skupaj podali na sklopu delavnic Vstopi na trg dela.

Ob pomoči kariernega svetovalca, ki vam bo predstavil smernice za pripravo življenjepisa (CV), motivacijskega in zahvalnega spremnega pisma ter drugih učinkovitih načinov predstavljanja delodajalcem (video, splet), se boste tudi praktično preizkusili v samopredstavitvi v različnih situacijah in z različnimi nameni. Predvsem se boste posvetili razliki med prijavo in ponudbo na delovna mesta, različnim vrstam in oblikam življenjepisov (funkcijski, akademski, ciljani CV ipd.) ter se pripravili na nastop pred delodajalcem. Skozi sklepno diskusijo boste dokončno spoznali kako inovativno in avtentično predstaviti sebe, svoje potenciale in življenjsko poslanstvo.