Vseživljenjska šola KC UP

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je v današnji družbi zaradi potrebe trga in iskalcev zaposlitve bistvenega pomena za dograjevanje ali nadgrajevanje naših kompetenc in zagotavlja, da se posamezniki lahko opremijo s specifičnimi znanji, veščinami in spretnostmi, zaradi česar so v svojem nastopu na trgu dela bolj konkurenčni in v precejšnji prednosti.

Ponudba Vseživljenjske šole KC UP je v prvi vrsti namenjena študentom, diplomantom in tudi zaposlenim na UP, vsekakor pa so naša vrata široko odprta tudi vsem drugim. Svojo dejavnost ponujamo tudi dijakom, pred katerimi je še zelo pomembna odločitev o njihovi karierni poti. Vsebina ponudbe Vseživljenjske šole KC UP se lahko prilagodi glede na potrebe naročnika.

Ponudba Vseživljenjske šole KC UP je namenjena pridobivanju komplementarnih kompetenc uporabnikov. Zasnovana je tako, da celostno vodi uporabnika od trenutka, ko se zave potrebe po definiranju svojega poslanstva preko individualnega svetovanja in lastne rasti, opremljenosti s potrebnimi kompetencami in pridobivanja dodatnih znanj in veščin, do uspešnega vstopa na trg dela ali uspešno izpeljanega zavoja na že prej začeti karierni poti. V vsakem primeru je naš cilj zadovoljen in na karierni in poklicni poti uspešen posameznik.

V Kariernem centru Univerze na  Primorskem trenutno izvajamo delavnice, karierne dneve in obiske v delovna okolja, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju.

Spremljajte novice na spletni strani oz. našo Facebook stran, kdaj se bo katera izmed aktivnosti VŽU izvajala.