Obiski v delovna okolja

Neposredni obiski v delovna okolja so zasnovani tako, da se študentom in mladim diplomantom omogoči spoznavanje z vizijo, delovnimi procesi in načinom poslovanja podjetja. Delodajalci predstavijo študentom potrebe po kadrih in možnosti sodelovanja s študenti (študijska praksa, pripravništvo, zaposlitvene možnosti, sodelovanje v projektih, idr.). Prav tako je za študenta obisk delovnega okolja idealna priložnost za širitev lastne socialne mreže ter vir pomembnih informacij ob vključevanju na trg dela.