Karierni dnevi so na fakultetah uveljavljen in prepoznaven vsakoletni dogodek. Delodajalci iz različnih panog se predstavijo ter spregovorijo o svojih potrebah po kadrih v prihodnjih letih, delovnih izzivih in trendih na trgu dela za področje s katerega prihajajo. Vsebine se  razlikujejo glede na dejavnost gostujočih delodajalcev in študijsko področje fakultete. Delodajalci so študentom na voljo tudi za izvedbo informativnih zaposlitvenih razgovorov (t.i. hitri zmenki).

 Karierni dnevi so namenjeni:

  • študentom, da se preizkusijo v mreženju in predstavitvi z delodajalci,
  • fakultetam, da predstavijo znanja in kompetence diplomantov ter vsakoletne novosti, ki jih ponujajo študijski programi,
  • delodajalcem, da se predstavijo ter navežejo stike s predstavniki fakultet.