Karierni dnevi so uveljavljeni in prepoznavni letni dogodki na naših fakultetah. Delodajalci iz različnih področij se v sklopu kariernih dni predstavijo ter spregovorijo o svojih kadrovskih potrebah v naslednjih letih, o delovnih izzivih in trendih na trgu dela. Vsebina kariernih dni se razlikuje glede na povabljene delodajalce ter glede na fakulteto na kateri se le ta organizira. Znotraj dogodka delodajalci izvajajo tudi kratke razgovore s študenti, kjer se pogovorijo o možnih načinih sodelovanja (hitri zmenki). 

Karierni dnevi so namenjeni:

  • študentom, da se preizkusijo v samopredstavitvi delodajalcem
  • fakultetam, da predstavijo kompetence svojih diplomantov ter vsakoletne novosti študijskih programov
  • za delodajalce, da se lahko predstavijo in navežejo stike s predstavniki fakultet