Delavnica: Motivacijsko pismo

Kakšen je pomen motivacijskega pisma? Komu je namenjeno? Ali ga delodajalci sploh berejo? Seveda ga! Prav motivacijsko pismo je ključ do povabila na razgovor za zaposlitev, zato ni nepomembno, kaj v njem izpostavimo. Motivacijsko pismo je tisto, ki delodajalca prepriča, da pogleda priloženi življenjepis. V njem izpostavimo predvsem svoj interes glede razpisanega delovnega mesta in nikakor ne ponavljamo stvari, ki smo jih že navedli v CV-ju.

Motivacijsko pismo pa pišemo tudi ob drugačnih priložnostih. Ena takšnih je Erasmus+ izmenjava, v katerem utemeljujete svojo prošnjo z orisom študijskega programa v tujini oz. praktičnega usposabljanja. Pomembno je znati navesti razloge in pričakovani pomen izbora kulturnega okolja, kraja ter časa bivanja v tujini in predvsem izpostaviti svoj pozitiven odnos do željenega cilja.

Na delavnici se bomo posvetili tako vsebinskemu delu kot strukturi pisma in seveda odgovorili na vprašanja, ki se pri tovrstnih dopisih porajajo.

KJE? KC UP, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper

KDAJ? 16. 1. 2020 od 13:30 do 15:00

Delavnica se bo izvajala v slovenskem in angleškem jeziku.

PRIJAVA na: https://www.1ka.si/a/244912.

VABLJENI!

Workshop: Motivational letter

Is it motivational letter really that important? What is its purpose? To whom it is intended? Do employers even read it? Of course they do! Motivational letter is a key to the job interview. That’s why it’s very important what you emphasize in it. Motivational letter can convince the employer to check your CV. In the motivational letter you should mention your interest in the job and do not repeat things you already have written in your CV.

Motivational letter can be useful also when applying to Erasmus+ exchange, where you have to explain why you want to go. It is very important that you know how to express your interest, how to state the expected importance of choosing the certain cultural environment and, above all, to highlight your positive attitude towards the desired goal.

Workshop will focus on both, the content and the structure of the motivational letter. Of course, we will also discuss questions that arise when writing such letters.

WHERE? KC UP, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper

WHEN? January 16th, 2020 from 13.30 until 15.00

 Workshop will be performed in Slovenian and English language.

 APPLICATION: apply via https://www.1ka.si/a/244912. 

KINDLY INVITED!