Prepoznaj in povečaj svoj potencial

DELAVNICA: URESNIČI SVOJE SANJE

Kdaj? 21.2.2020 od 9 do 13 ure

Kje? v predavalnici 201 na UP FTŠ Turistica, Obala 11 a, 6320 Portorož

VSEBINA:

  • prepoznavanje izraženosti lastnih osebnostnih lastnosti,
  • prepoznavanje kariernih usmeritev in
  • prepoznavanje ter zapis pridobljenih kompetenc.

Vprašalnik je dostopen na naslednji povezavi: https://kariernicenter.upr.si/si/portal/mois/moistypes/turistica. in ga je potrebno rešiti do: 19.2.2020.

DELAVNICA: OSEBNI MARKETING NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Kdaj? 28.2.2020 od 9 do 13 ure

Kje? v predavalnici 201 na UP FTŠ Turistica, Obala 11 a, 6320 Portorož

Razvoj tehnologije je omogočil, da se veliko dejavnosti odvija preko spletnih omrežij, med njimi tudi marketing. Na internetu lahko namreč kupujemo, prodajamo, se povezujemo in iščemo možnosti kariernega razvoja.

Ravno na spletu se nahaja veliko število potencialnih partnerjev. Če že v štartu vzpostavite dobro marketinško strategijo in predstavite svoje kompetence, imate več možnosti za uspešen profesionalni razvoj.

Na delavnici se boste tako seznanili z osnovami spletnega marketinga, saj poznavanje delovanja le tega v današnjem času predstavlja dodatno prednost.

VSEBINA:

  • osnove osebnega marketinga in spletnega mreženja,
  • izdelava osebnega profila in
  • učinkovito mreženje v izbranem socialnem omrežju.

Naučili se boste uporabljati informacijsko tehnologijo, ki je na voljo za pripravo osebnega profila in se usposobili za mreženje na spletu.

Prijave zbiramo do 19. 2. 2020 na povezavi: https://www.1ka.si/a/251565.