Priprava na zaposlitveni razgovor

V sredo, 19. 5. 2021 je potekala spletna delavnica Priprava na zaposlitveni razgovor, kjer so bili udeleženci seznanjeni z vsemi informacijami, ki jih pri opravljanju zaposlitvenih razgovorom morajo spoznati. Zaposlitveni razgovor po navadi nastopi, ko smo delodajalca že uspešno prepričali s svojo prijavo na razpis in poslanim CV-jem. Kljub temu, da je izvajanje tovrstnih razgovorov lahko precej stresno, lahko že vnaprej predvidevamo, kaj lahko pričakujemo in se na razgovor tudi ustrezno pripravimo.

Na delavnici so bili udeleženci najprej seznanjeni s potekom selekcijskih postopkov s strani delodajalcev, spoznali so vrste zaposlitvenih razgovorov in čemu so namenjena psihometrična testiranja, ki jih od nas zahtevajo nekateri delodajalci. Spoznali so tudi, kako se ustrezno vsebinsko in osebno pripraviti. Vsebinska priprava vključuje predvsem analiziranje zaposlitvenega oglasa in razmislek o naših delovnih izkušnjah na področju, za katerega je razpisano delovno prosto delovno mesto. Priporočljivo je, da poiščemo tudi nekaj informacij o našem potencialnem delodajalcu, saj bomo tako bolje pripravljeni in bomo delovali bolj profesionalno. Osebna priprava vključuje predvsem zunanjo urejenost in izbiro ustreznih oblačil. Pomembno je, da se na zaposlitveni razgovor odpravimo pravočasno. Ob pričetku razgovora je zelo pomemben prvi vtis, zato se obnašamo vljudno in kulturno. Na vprašanja delodajalca odgovarjamo samozavestno, iskreno in v celih stavkih, pri tem pa moramo paziti na ustreznost vsebine. Skozi celoten pogovor moramo biti pozorni tudi na našo neverbalno komunikacijo, ki je lahko ključnega pomena. Zaključek razgovora lahko izkoristimo za postavljanje dodatnih vprašanj in se zahvalimo za priložnost.

Ko se odpravljamo na zaposlitveni razgovor, se moramo zavedati, da smo mi tisti, ki delodajalcu ponujamo možnost za rešitev nastalih težav in ne obratno. To nam bo pomagalo, da bomo nastopili bolj samozavestno in sproščeno. Bodimo pozitivni in ne bojmo se pokazati naših močnih in šibkih točk.

Za pomoč pri načrtovanju karierne poti se lahko obrnete tudi na Karierni center UP, kjer se ukvarjajo tudi s kariernim svetovanjem.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje na delavnici.

Novico napisala: Sabina Rošer