Povabilo organizacijam k vključitvi v Štipendijski sklad UP v študijskem letu 2022/2023

Štipendijski sklad je Univerza na Primorskem (UP) kot unikum v slovenskem visokošolskem prostoru ustanovila že v letu 2008. S štipendijami želimo na UP nagraditi in spodbujati najboljše študente ter jim omogočiti navezavo stikov s potencialnimi delodajalci že med študijem. Na ta način je štipendistom zagotovljeno, da se tekom študija bolj neobremenjeno posvetijo svojim študijskim obveznostim, takoj po zaključku študija pa lažje preidejo na trg dela. Sklad igra tudi pomembno vlogo pri prenosu znanja med UP in gospodarstvom. V času od ustanovitve do danes je bilo iz naslova Sklada podeljenih že več kot 500 štipendij.

Zaradi trenutnih težavnih družbenih razmer, ko se soočamo z večjim številom oseb s priznano mednarodno zaščito oz. z začasno zaščito razseljenih oseb tudi zaradi vojne v Ukrajini, se UP zavzema narediti korak naproti tej ranljivi skupini, ki se je znašla v stiski. Univerza se zaveda pomembnosti vključevanja tujcev v novo okolje in študij. Med svojimi vrstami ima več kot 17,5 % tujih študentov in več kot 150 gostujočih profesorjev in raziskovalcev letno.

Poleg vsakoletnega poziva za študente, UP objavlja dodatni Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem za osebe s priznano mednarodno zaščito oz. začasno zaščito razseljenih oseb, s katerim želi pripomoči k lažjemu vključevanju v novo okolje in družbo ter spodbuditi k čim boljšim študijskim uspehom.

Vlagatelji v Sklad so partnerji UP, ki se zavedajo pomembnosti vlaganja v znanje in dejstva, da se vsak vložek dolgoročno bogato obrestuje. Vlagatelji se lahko aktivno vključijo v vse postopke Sklada z oblikovanjem kriterijev za identificiranje profilov, ki ustrezajo njihovim potrebam, preko nadaljnjega sodelovanja z izbranim štipendistom pa sooblikujejo najprimernejši kader, bogat z znanjem in svežimi idejami.

Partnerji lahko nastopijo tudi v vlogi donatorjev in v Sklad prispevajo sredstva za štipendije, pri tem pa se jim na njihovo željo ni potrebno vključevati v postopke, za katere bo ustrezno poskrbela UP. Več o Skladu, si lahko ogledate na tej povezavi.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Za več informacij se lahko obrnete na:

Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Tel. številka:  (05) 61 17 636,
e-pošta: kariernicenter@upr.si .