Uspešna prva izvedba Kariernega sejma Univerze na Primorskem

Na Univerzi na Primorskem (UP) je v sredo, 18. 5. 2022, potekal prvi Karierni sejem Univerze na Primorskem, nad organizacijo katerega so bedeli sodelavci Kariernega centra UP, v sodelovanju s kolegi iz drugih služb rektorata UP in članic UP.

Univerzitetni karierni sejem je namenjen študentom in diplomantom univerze, pa tudi širši javnosti. Njegov osnovi namen je povezovanje univerze z okoljem, predstavitev delodajalskih organizacij, partnerjev univerze in potencialnih delodajalcev diplomantov.  Na drugi strani pa je sejem pomemben za osveščanje o pomembnosti vseživljenjske karierne orientacije, za povezovanje in utrjevanje obstoječih stikov med UP in njenimi partnerji ter iskanju novih možnosti sodelovanja.

Otvoritev sejma je potekala v obliki druženja ob kavi med predstavniki sodelujočih organizacij in predstavniki fakultet. Zbrane je najprej nagovoril in pozdravil prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance UP. Izpostavil je pomembnost povezovanja z okoljem za univerzo in priložnosti, ki jih takšen dogodek nudi tako študentom in diplomantom na eni strani in delodajalcem ter partnerjem na drugi strani.

Sledile so predstavitve fakultet, s katerimi so predstavniki posamezne članice izpostavili profile diplomantov študijskih programov in druge za partnerske organizacije najzanimivejše vsebine. Mojca Družina z UP Fakultete za humanistične študije je predstavila študijske programe fakultete in prednosti njenih diplomatov. Dr. Borut Kodrič, prodekan za izobraževanje UP Fakultete za management, je izpostavil projektno delo, ki študente in diplomante opremlja z dodatnimi kompetencami. Na UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije se izobražujejo usposobljeni kadri, ki so lahko zaposljivi na zelo različnih področjih,  je poudaril dr. Marko Orel, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo UP FAMNIT.
Kot vse fakultete UP, ima tudi UP Fakulteta za vede o zdravju študijske programe na vseh treh stopnjah študija, dr. Marina Dobnik, asistentka na študijskem programu Aplikativne kineziologije, pa je še posebej izpostavila novosti fakultete, in sicer univerzitetni študijski program Fizioterapija, ki je edini tak v Sloveniji, in študijski program Športno vzgoja. 


Mag. Igor Novel z UP Fakultete za turistične študije - Turistice je izpostavil splošne kompetence diplomantov turizma, kot na primer zmožnost za delo v spreminjajočih se situacijah, iznajdljivost in prilagodljivost. Te predstavljajo dodano vrednost predmetno specifičnim kompetencam diplomantov Turistice in jih delajo visoko zaposljive.
Kot zadnji so se predstavili predstavniki UP Pedagoške fakultete. Matija Jenko, asistent na UP PEF, je zbranim povedal ključne informacije o študijskih programih, po katerih se izobražujejo bodoči strokovnjaki na področju vzgoje, izobraževanja in edukativnih ved. Posebej pa sta predstavila pomembnost umetniškega področja in vizualne umetnosti v poklicih prihodnosti dr. Boris Kavur in dr. Tilen Žbona, sicer oba predstavnika oddelka za umetnost na UP Pedagoški fakulteti.

Otvoritveni del se je zaključil s predstavitvijo modela INSHIP, ki je nastal v okviru mednarodnega projekta na področju izobraževanja učiteljev in katerega ozadje je bila družbeno konstruktivistična paradigma, ki v ospredje postavlja situacijsko učenje ter vlogo sodelovanja in strokovne učne skupnosti pri premostitvah prepada med teorijo in prakso v izobraževanju učiteljev. To pa je mogoče preseči v pristnem učenju in v kontekstu konkretnih delovnih okolij.

V nadaljevanju programa Kariernega sejma UP so imeli študenti in diplomanti možnost razgovorov z delodajalci v okviru Zaposlitvene kavarne. Vrvež v atriju Rektorata UP je pričaral pravo prijetno družabno vzdušje. Številni študenti, diplomanti in naključni obiskovalci so pridobili potrebne informacije glede dejavnosti prisotnih delodajalcev, možnostih sodelovanja v obliki študijske prakse, projektnega dela ali celo zaposlitve. Predstavniki delodajalskih organizacij pa so na drugi strani pridobili številne kontakte obetajočih mladih kadrov, ki jih bodo morda lahko vključili v svoje delovno okolje.

Spremljajoč program kariernega sejma in Zaposlitvene kavarne je ponudil možnosti udeležbe na delavnicah. Izvedena je bila delavnica o omrežju LinkedIn. Udeleženci so se naučili, kako izboljšati svoj profil in povečati mrežo uporabnih kontaktov. LinkedIn je namreč tudi pomembno karierno orodje in nudi veliko možnosti vključevanja na trg dela. Karierni center UP je tudi v okviru programa sejma nadaljeval z odličnim sodelovanjem z Zavodom RS za zaposlovanje, Območna enota Koper in njihovimi sodelavkami mreže EURES. V okviru sejma so ponudili delavnico o zaposlovanju v Evropi, sodelovali pa so tudi v Zaposlitveni kavarni.

Prav tako Slovenska agencija za mlade SloAM, ki je predstavila zanimiv mednarodni natečaj Social Impact Award (SIA). Natečaj nudi socialno-podjetniško izkušnjo in daje mladim priložnost predstaviti svoje poglede na različne okoljske in družbene izzive, ustvarjati spremembe in aktivno sooblikovati prihodnost z lastnimi pobudami, ki lahko vodijo v nove podjetniške ideje. V okviru SIA so organizirani dogodki za ozaveščanje in usposabljanje o socialnem podjetništvu, nudi pa tudi okrepljeno mentorstvo, zagotavlja mreženje s podjetniki in strokovnjaki ter z nagrado Social Impact Award ponuja neposredno podporo najbolj obetavnim podjetniškim idejam. Slovenska agencija za mlade je informacije o svojem delu in projektih nudila tudi v okviru Zaposlitvene kavarne.

Na Univerzi na Primorskem se za prijeten dan zahvaljujemo vsem našim partnerjem, ki so se vključili v program Kariernega sejma UP ter našim študentom in diplomantom nudijo možnosti vpogleda v dogajanje na trgu dela ter jim dajejo zagotovilo, da bodo po končanem študiju zagotovo našli svoje najboljše karierne priložnosti.

Zahvaljujemo se: Actual I.T. d.d., Adecco H.R. d.o.o., Dinit d.o.o., EURES in Zavod RS za zaposlovanje Območna enota Koper, Fit Media d.o.o., GEN-I, d.o.o, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Luka Koper d.d., Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Primorska gospodarska zbornica - SPOT svetovanje Obalno - kraške regije, RKS Debeli rtič in SloAM, Agencija za mlade.

Prav tako tudi vsem sodelavkam in sodelavcem na Rektoratu UP in drugih članicah UP, ki so na različne načine pomagali pri soustvarjanju še ene uspešne zgodbe na UP.