Usposabljanje za tutorje učitelje in tutorje študente

V četrek, 25.10.2018, smo na Kariernem centru UP izvedli prvo letošnje usposabljanje v okviru tutorstva. 

Biti tutor je častna naloga, ki posameznika bogati z izkušnjami in kompetencami na področju spretnosti svetovanj kolegom študentom, spoznavanju načinov dela s študenti s posebnimi potrebami, komunikacijskimi sposobnostmi, sposobnostjo upravljanja s časom, osmišljanja lastnih izkušenj ter zmožnostjo sodelovanja z drugimi. To so spretnosti in znanja, ki jih delovna okolja pričakujejo od vsakega diplomanta. Obenem pa so to tudi znanja, ki jih posamezniki in skupine potrebujejo za razvoj samostojnih podjetniških poti.

V okviru programa usposabljanja smo spoznali službe in centre na UP, ki sodelujejo v dejavnosti tutorstva, nekaj vsebin je tudi tukaj priloženih. Ob koncu programa pa se je razvila zanimivo diskusijo o praktičnih vidikih, s katerimi se srečujejo študentje, ko pridejo na našo Fakulteto ter tutorji, ki jih pričakajo odprtih src.

Naslednje izobraževanje načrtujemo v mesecu decembru, ko se bomo posvetili študentom, ki pridejo k nam v okviru programa Erasmus +.

Dobrodošli tudi na tem srečanju.