Usposabljanje za tutorje v podporo tujim študentom

V četrtek, 13.12.2018, smo v sodelovanju s Sektorjem za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost in Mednarodno pisarno UP FAMNIT organizirali usposabljanje za tutorje v podporo tujim študentom. Le teh je na naši univerzi vsako leto več, hkrati pa se že pripravljamo na prihod novih študentov iz tujine, ki pridejo k nam v sredini februarja v okviru mednarodne izmenjave Erasmus.

Na dogodku smo skozi interaktivne delavnice osvetlili težave, s katerimi se srečujejo tuji študenti ob prihodu v tuje okolje. Tatjana Mihelić Goja, vodja Sektorja za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost, nam je razložila, kako potekajo administrativne zadeve pred in ob prihodu tujega študenta na našo Univerzo ter kje poiskati nastanitev, Aleš Oven iz Mednarodne pisarne UP FAMNIT, pa nam je predstavil praktične vidike pomena tutorja tujemu študentu. Pomembno se je zavedati, da je v začetku študentu nov ne le način študija, pač pa tudi okolje in ravno socialna interakcija je tista, kjer lahko tutor pomembno vpliva na počutje študenta.

To nam potrjuje tudi Đorđe Mitrović, ki pri nas študira že drugo leto. Sam pravi, da je imel tako dobro izkušnjo, da se je tudi sam odločil postati tutor.