(Bio)psihologi: študenti in diplomanti na stičišču humanistike in naravoslovja

V sredo, 4.12.2019 se je na UP Famnit odvilo srečanje pod imenom Odprimo vrata (bio)psihologiji. Srečanje je bilo namenjeno povezovanju študentov, diplomantov, profesorjev in raziskovalcev fakultete s partnerji iz okolja.

Poleg izčrpne predstavitve kompetenc, ki jih pridobijo diplomanti študijskih programov biopsihologije in uporabne psihologije s strani Oddelka za psihologijo UP famnit, so bila predstavljena zanimiva magistrska dela študentov, projekti v katerih so sodelovali študenti in mentorji iz okolja ter zanimive karierne poti diplomantov. V nadaljevanju so z nami  podelili možnosti sodelovanja naslednji partnerji: ZMP Ljubljana Moste-Polje, Društvo Ozara Slovenija, Breathing Labs, Športni in mladinski center Piran, Zavod NewPrevent, Ljudska univerza Koper, Društvo Svit Koper in Logout Izola. 

Srečanje je bilo zaokroženo z zanimivim predavanjem prof. dr. Vladimirja Taksića o čustveni inteligenci.

Prispevek o dogodku si lahko ogledate na povezavi: https://upbudi.upr.si/si/z-univerze/biopsihologi-diplomanti-s-sirokim-in-raznolikim-znanjem.