Uspešen začetek delovanja Psihološke svetovalnice UP

Konec meseca marca 2023 je v okviru projekta Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP (kratko: UP osebnostna rast), ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, na podlagi javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov ter v sodelovanju z Oddelkom za psihologijo UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) pričela v delovanjem Psihološka svetovalnica UP.

Namenjena je vsem študentom UP in jim nudi psihološko podporo v obliki individualnih srečanj. V svetovalnici lahko brezplačno pomoč poiščejo študenti, ki se srečujejo s težavami, povezanimi z učenjem, študijem oz. doseganjem akademskih ciljev, s težavami pri usklajevanju obveznosti in osebnega življenja, pri obvladovanju stresnih situacij, s čustvenimi težavami (kot npr. tesnoba, panični napadi, depresija, motnje hranjenja ali druge težave v duševnem zdravju), s težavami s samopodobo in drugimi stiskami na osebnem področju (kot npr. težave v doživljanju sebe, obvladovanju čustev), s težavami v medosebnih odnosih ter različnimi drugimi psiho-socialnimi težavami v obdobju prehoda v odraslost oziroma ob spoprijemanju z življenjskimi spremembami.

Psihološka svetovalnica, v kateri delujejo strokovno usposobljene svetovalke, nudi individualno svetovanje v zaupnem in varnem okolju. Posamezna srečanja potekajo v živo v prostorih, ki so bili v ta namen vzpostavljeni in opremljeni v stavbi UP na Brolu. Po potrebi in dogovoru pa se lahko svetovanja in zaupni pogovori izvedejo tudi na daljavo ob uporabi aplikacije ZOOM.

Od začetka delovanja Psihološke svetovalnice UP do konca junija 2023 se je na svetovanje prijavilo že 75 študentov, od tega 62 žensk (82,67 %) in 13 moških (17,33 %). Največ se možnosti brezplačnega svetovanja poslužujejo študenti UP PEF in UP FAMNIT, medtem ko je število študentov, ki prihajajo z drugih članic UP, nižje.

Svetovalni proces poteka tako, da študenti oddajo prijavo preko spletnega obrazca (dostopen TUKAJ) in tako izrazijo svoj interes za vključitev v Psihološko svetovalnico UP. V obrazcu s pomočjo v naprej pripravljenih kategorij označijo, s katerimi od navedenih sklopov težav se soočajo. V nadaljevanju jih svetovalke kontaktirajo preko e-pošte ter se z njimi dogovorijo za termin prvega srečanja. Navadno sicer svetovanje vključuje več zaporednih srečanj oziroma po dogovoru in glede na potrebe. V primeru resnejših težav pa so študenti lahko napoteni tudi k zunanjim strokovnjakom.

Na UP se je sicer že tekom pandemije Covid-19 in posledično spremenjenih življenjskih in družbenih vzorcev, kazala velika potreba po vzpostavitvi psihološke svetovalnice, ki bi študentom omogočala razbremenitve in nudila strokovno pomoč. Zato lahko dejansko vzpostavitev in začetek delovanja Psihološke svetovalnice UP štejemo za pomemben doprinos univerzitetnemu okolju.

Svetovalnica bo svoje delo nadaljevala tudi po zaključku projekta UP osebnostna rast, pridružile pa se ji bodo tudi tako imenovane študentske svetovalnice na vseh članicah UP, ki bodo nudile podporno mrežo pomoči, ki bo lahko odgovorila na različne psihosocialne stiske in s študijem povezane težave študentov, ki pa ne potrebujejo zahtevnejšega, psihološkega svetovanja, a se kljub temu srečujejo s težavami, ki pomembno vplivajo na njihovo akademsko uspešnost in kvaliteto življenja.  Študentske točke bodo predstavljale nekakšno predstopnjo Psihološki svetovalnici UP. Študenti, katerih težave se bodo pokazale za bolj kompleksne, pa bodo iz študentskih svetovalnic napoteni na svetovanje k strokovnjakinjam v Psihološki svetovalnici UP.