Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Danes smo na Kariernem centru s tutorji govorili o študentih s statusom študenta s posebnimi potrebami. Dr. Karmen Drljić, inkluzivna pedagoginja in tutorka za študente s statusom študenta s posebnimi potrebami na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, nam je predstavila, s kakšnimi stiskami in težavami se lahko srečujejo študenti s statusom študenta s posebnimi potrebami pri vključevanju v študijski proces ter pri vsakodnevnih socialnih interakcijah z visokošolskimi učitelji in njihovimi sodelavci ter s študenti. Poudarili smo, da gre za študente, ki imajo različne potenciale, ki jih lahko le ob ustrezni podpori tudi realizirajo. Osredotočili smo se na to, kako lahko tutorji sodelujejo pri soustvarjanju podpornega okolja za študente, ki iz različnih razlogov potrebujejo dodatno podporo in pomoč. Vprašanji, ki smo si ju zastavili je, ali ''je kje kdo, ki je normalen? in ali ''smo v resnici vsi posebni in zato normalni''? Razvila se je zanimiva idskusija, ki jo bomo v drugem semestru nadgradili še z novejšimi vsebinami, ki ne zadevajo le študentov s posebnimi potrebami, pač pa vse nas, ki nas hitri tempo življenja včasih spravlja v situacije, ko se ne počutimo več dobro v svoji koži, a si ne upamo priznati, da smo vsi kdaj ranljivi.