Iris Skrt

Iris je univerzitetna kulturologinja in socialna antropologinja, diplomantika Univerze na Primorskem, je bila že v času študija aktivno vključena v delovanje univerze kot članica študentskega sveta svoje fakultete. Po zaključenem študiju se je zaposlila v referatu za študentske zadeve UP FHŠ, kasneje pa v takratnem Sektorju za izobraževanje na rektoratu UP. Sodelovala je pri vzpostavljanju in nato šest let je vodila Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UP. Od začetka leta 2020 je zaposlena v KC UP.

Področje vseživljenjskega učenja in karierne orientacije jo je sicer pritegnilo že leta 2007, ko je bila del ekipe, ki je zastavila prvi karierni center (takrat še v obliki zasebnega zavoda). Od takrat dalje je bila bolj ali manj stalno vpeta v področje delovanja kariernega centra in je sodelovala pri izvajanju velikega števila aktivnosti. Je človek, ki iskreno verjame v moč vseživljenjskega učenja in karierne orientacije. V letu 2015 je zaključila modularno usposabljanje za karierne svetovalce.

V prostem času je tabornica, pevka in članica upravnega odbora v pevskem zboru, aktivno se zanima za področje migracij, trajnostnega napredka ter sodelovanja na nivoju EU-Afriška unija in je v okviru tega članica delovnih skupin na nacionalni in mednarodni ravni. Svojo drugo domovino je našla v Zahodni Afriki, kamor se redno vrača in veliko časa in energije usmerja v zagotavljanje boljših možnosti za izobraževanje otrok v Burkina Fasu.